slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Vitajte na našich nových web stránkach!

Promo video našej obce

VÝBEROVÉ KONANIE: Krátkodobý prenájom pozemku pre účely prevádzky občerstvenia
 vyvesené: 04.09.2019

VÝBEROVÉ KONANIE: Krátkodobý prenájom pozemku pre účely prevádzky občerstvenia
 vyvesené: 04.09.2019

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.