slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Obecné zastupiteľstvo

poslanec obecného zastupiteľstva počet hlasov získaných
v komunálnych voľbach 2018
kontakt 
Ing. Pavel Gabrík
zástupca starostu
591 0905/488744
Ing. Juraj Bachroník 511 0903/525410
Zuzana Ohrádková 510 041/5582451
Ing. Juraj Kulík 502 0904/895777
Mgr. Mária Pacíková 448 0903/481142
Ivan Frolo 414 0903/100361
Juraj Čvapek 401 0902/469396
Veronika Fuljerová 234 0902/389948
Mgr. Jozef Ráztočný 226 0918/407756
Alojz Gumančík 174 0904/878245
Veronika Mehešová 140 0902/711604

Komisie obce

Sociálna komisia:   Zuzana Ohrádková - predsedníčka
Veronika Fuljerová
Alojz Gumančík
Komisia investično-rozvojová, ekonomická,
pre verejné súťaže, inventarizačná,
škodová a skartačná:
  Ivan Frolo - predseda
Ing. Juraj Bachroník
Juraj Čvapek
Komisia pre riešenie sťažností občanov
voči predstaviteľom obecnej samosprávy:
  Ing. Pavel Gabrík - predseda
Mgr. Jozef Ráztočný
Komisia o niektorých opatreniach
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom:
  Ing. Juraj Bachroník - predseda
Ing. Juraj Kulík
Ing. Anna Svorníková
Komisia podľa Zák. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcionárov podľa čl. 7, ods. 5, písm. a/
  Ing. Juraj Bachroník - predseda
Ing. Juraj Kulík
Veronika Mehešová
Komisia na ochranu obyvateľov
pred povodňami:
  Ing. Pavel Gabrík
Školská rada pri Základnej škole
s materskou školou
Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné
  Ing. Pavel Gabrík
Alojz Gumančík
Ing. Juraj Bachroník
Mgr. Jozef Ráztočný